Geri

TURMEPA 2 YENİ EĞİTİM PROGRAMIYLA KARŞINIZDA!

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, iki yeni eğitim programı ile denizlerimizi korumak ve ekosisteme sahip çıkmak konularını tüm Türkiye'ye yayıyor.

1) TÜBİTAK-MAM’ın gerçekleştirdiği Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi kapsamında hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 5-8, 9-12. Sınıflar için hazırlanan eğitim
setlerinde;

·         Ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditler,

·         Eğitim ve etkinliklerle gelecek kuşakları bilgilendirme yöntemleri,

·         Karadeniz’i korumak ve kirlenmesini engelleme yöntemleri

·         Karadeniz’in önemi ve tarihçesi

dikkate alındı.
 

2) AB Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanımı Yönetiminin Modellenmesi Projesi kapsamında ise;  2015 yılında başlayacak olan 5-8. Sınıf ve yetişkin (18-60 yaş) grupları için eğitim setleri hazırlanmaktadır. Bu eğitim içeriğinde de ;

Ekosistem kavramını tanıtmak

Ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditleri açıklamak,

Ergene Havzası Ekosistemi ile ilgili farkındalık düzeyini artırmak,

Ergene Havzası Ekosisteminin korunmasında «Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli»nden yararlanmanın gerekliliğini (önemini) vurgulamaktır.

Karadeniz Deltalarında Bütünleşik Arazi Kullanımı Yönetiminin Modellenmesi Projesi” kapsamında geliştirilen modele ve bu modelin uygulanabilirliğine yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirmektir. 

Eğitim ve etkinliklerle kamuoyunu bilgilendirme yöntemleri,

Ergene Havzasını korumak ve kirlenmesini engellemektir.

Proje ortaklarımız ise;

BULGARİSTAN / Bourgas Regioanl Tourism Assosication - Bourgas University Proje Bölgesi : Ropotamo and Veleka nehirleri

GÜRCİSTAN / Civitas Georgica - Proje Bölgesi :Guria Nehiri

UKRAYNA / Ukrayna MEPA -Ukrainian Marine Environment Protection Association Proje Bölgesi : Dinyeper-Dinyester- Tuna nehirleri

Türkiye / TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi  Proje Bölgesi olan Ergene Havzası’dır.