Anayasa Madde 33’de belirtildiği şekilde tüm vatandaşlarımız bir Dernekte üye olma hürriyetine sahiptir. Bu kabulden yola çıkarak: Derneğin misyon ve ilkelerini benimseyen, Derneğin misyon ve ilkelerine uygun olarak belirlediği hedef ve etkinliklere ölçülebilir katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olan, Deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye hazır, tüm vatandaşlarımız TURMEPA’da Gönüllü olabilir, başvuruda bulunabilir.

Sen de Denizler Yaşasın Diye bizimle olmak istiyorsan www.turmepa.org.tr