“Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz.”

Yirminci yüzyılın ortalarında uzaydan Dünya’ya ilk kez bakıldığında Dünya kolayca zarar verilebilecek küçücük bir top gibi görünüyordu. Eşsiz maviliğe sahip, sonsuz derinlik duygusu uyandıran ve binlerce canlıya ev sahipliği yapan bu küreye kim zarar vermek isteyebilirdi ki? Ancak zaman içinde insanoğlunun kendi yaptıklarının doğayla uyumlu olmaması dünyayı temelden değiştirmiştir. Bu değişikliklerin birçoğu yaşamı tehdit eden bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.
 
Bu yüzyılın başlarında doğanın korunması anlama gelen çevrecilik akımı son 20–25 yılda ilgi alanı olmuştur. Bugün çevre kirlenmesi ile mücadele fikri, gelişmiş ülkelerde kamuoyu tarafından benimsenmiş, bu konuda kurulan çeşitli dernek ve kurumlar çevre kirlenmesine karşı etkin bir biçimde faaliyette bulunmaya ve ekolojik bir ağırlık oluşturarak, politik kararlarda rol almaya başlamışlardır. Ülkemizde de çevre koruma çalışmalarının başarıya ulaşmasında, halkın bilinçlenmesi, kamuoyu ve ekolojik bir ağırlık oluşturulması yaşamsal önem taşımaktadır.
 

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Ülke çapında denize kıyısı olan ve su ile temas kuran şehirlerde teşkilatlanarak denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış biçimi haline getirmek vizyonu ile ilerliyoruz.

Hedef kitlenin (İlk ve Ortaöğretim ve Lise  Öğrencileri / Öğretmenleri, Üniversite Öğrencileri, Kamu- Özel Sektör Çalışanları,Eğiticiler, Karar Alıcılar ) talep ve ihtiyaçları doğrultusunda anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim, etkinlik ve projeler oluşturarak denizlerin korunmasına yönelik bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak misyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yönetim ve Uygulama İlkelerimiz

 1. Geri Bildirim Alabilen
 2. Şeffaf
 3. Bütünleşik
 4. Hedef Odaklı
 5. Birleştirici
 6. İlgi Çekici
 7. Anlaşılır
 8. Teşvik Edici
 9. Hatırlatıcı
 10. Sürdürülebilir Kılan

TURMEPA Eğitim Bölümü Danışma Kurulu ve çalışanları tarafından 12 farklı Eğitim Programı oluşturulmuştur.

Bu Eğitim Programlarının her birinin amaç – kazanım ve eğitim materyalleri ile kullanılan eğitim teknikleri ve hedefleri belirlenmiştir.

Eğitimlerimiz

1.        12 Yıllık Kademeli  Eğitim Programları

                                                     i.        Sınırsız Mavi

                                                    ii.        Deniz Eğitim Atölyeleri

                                                   iii.        Mavi Kuşak hareketi- İstanbul Boğazı Eğitimleri

                                                  iv.         Ergene Havzası Ekosistem Bilinçlendirme Programı

                                                   v.         Karadeniz Havzası Ekosistem Bilinçlendirme Programı

2.        Genç Mavi Eğitimleri (Üniversite-Lise)

3.        Minik Mavi Eğitimleri (Okul Öncesi ve İlköğretim)

4.        Özel Gereksinimlilerin Eğitimleri (İşitme ve Görme Gereksinimli Çocuk ve Gençler)

5.        Uygulamalı Çevre Deneyleri

6.        Bahçe ve Müze Etkinlikleri ( Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi)

7.        Yetişkin Eğitimleri

8.        Kamp Eğitimleri

9.        Gönüllü Eğitimleri

10.     İkilem Oyunları

11.     Uzaktan Eğitim (Öğretmenler ve Yetişkinler)

12.     Eğitici Eğitimi 

Kullanılan Eğitim Yöntemlerimiz

Bireysel ve Küçük Grup Eğitim Yöntemleri

1.  Sunum

2.  Anlatım

3.  Tartışma

4.  Canlandırma

5.  Soru-Cevap

6.  Göstererek Yaptırma /Ürün Tasarlama ( Demostrasyon )

7.  Etkinlik-Oyun

DENİZLER YAŞASIN DİYE !

Biz de öğrenmenin engeli yok dedik ve yola çıktık !

Türkiye'de bulunan işitme engelli kişi sayısı ile ilgili net bir bilgi ne yazık ki mevcut olmayıp bu konuda çeşitli raporlar değişik rakamlar vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 1998 Bütçe Raporu'na göre ülkemizde sadece 400,000 işitme engelli bulunmaktadır. Yine aynı rapora göre bu nüfusun 120,000'ini çocuklar oluşturmakta ve sadece 7,000'i okula gitmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nüfus, Konut ve Demografi 2000 Verilerine göre Türkiye'de 89,043 kişi (53,543'i erkek 35,500'i kadın) işitme engelli, ve 55,480 kişi de (34,672 erkek, 20,808 kadın) konuşma engellidir. Türkiye Özürlüler Araştırması (TÖA)’nın verilerine göre ise ülkemizde 2002 yılı itibariyle yaklaşık 253.000 “işitme özürlü” vatandaşımız vardır. Bu araştırmada “işitme özrü” olarak nitelendirdikleri durumu nasıl tanımladıkları belirtilmemiştir.

 

İşitme ve Konuşma Engeli Nedir ?

İşitme engeli: Her iki kulakta en az 30-35 dB ve üzerinde işitme kaybı olması halidir.

Konuşma Engeli: Doğuştan işitme engellilerde ilk 24 ayda işitsel rehabilitasyon sağlanamazsa, sonradan oluşan (orta-ileri) işitme engelinde işitsel rehabilitasyon 6-24 ayda sağlanamazsa gelişir.

Türk İşaret Dili’nin Tarihçesi ve Gelişimi

Osmanlı'larda ilk işitme engelliler okulu Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kurulan (1902) Yıldız Sağırlar Okuludur. Bu okulda, günümüz Türk İşaret Dili'nin muhtemel alt yapısını oluşturan Osmanlı İşaret Dili, öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber kullanılıyordu. Ancak bu okulda 1953'te çıkarılan bir Milli Eğitim Bakanlığı kanunuyla işaret dili kullanılması yasaklanmıştır. Bunun nedeni işitme engellilerin eğitiminde sözel eğitimin gerekli olduğuna inanılması ve işaret dilinin çocukların konuşmasını engelleyeceği düşüncesidir. Yıldız'da bulunan okul Fatih'e taşındı ve şimdi Yıldız okulundaki arşivler Fatih İşitme Engelliler okulunda bulunmaktadır. 1953'ten bu yana okullarda TID kullanılmamaktadır.

Biz Dernek olarak bu tanımlamalara “özür” değil “gereksinim” olarak bakmakta ve tüm çalışmalarımızı bizlerle ihtiyaçları doğrultusunda temas kuran bu özel gereksinimli çocuk ve gençlerimiz için üretmekteyiz.

Bu setimizi Uzman Öğretmenimiz Sezgin İnal ile ifadelendirdik. Hazırlık çaışmalarını ise Fatih Özel Eğitim Meslek Lisesi ile işbirliği içinde yaptık. Bu vesile ile,

1.       Sebahattin KÖKLÜ -Okul Müdürü

2.       Tunay GÜNER-Rehberlik ve Psikolojik Danışman

3.       Esra DURDAĞI-Rehberlik ve Psikolojik Danışman

4.       Aslı GÜNAYDIN-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

5.       Betül ADAŞ-Kuyumculuk Teknolojileri Öğretmeni

6.       Gamze AĞCA-12.sınıf WEB Tasarım Bölümü Öğrencisi

Kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgili Çocuk ve Gençlerimiz gelin şimdi hep birlikte öğrenelim ...

 

TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi ERGENE HAVZASI için elele verdi. Bu program kapsamındaki proje ile Türkiye ve diğer ülkelerde toplam 7 delta incelenecektir. 

Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı (2007-2013), Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy-ENP)'nin bir parçası olup Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (European Neighbourhood and Partnership Instrument-ENPI) fonlarıyla finanse edilmenin yanı sıra Programa, katılımcı ülkeler tarafından ortak finansman sağlanmaktadır. Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke olarak Türkiye’nin Programa katılımı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Programın üç temel hedefi aşağıdaki gibidir:

 • Sınır bölgelerindeki ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek
 • Ortak sorunlara karşı birlikte çalışmak
 • Toplumlararası ve bölgesel işbirliğini geliştirmek

TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi, Karadeniz Havzası üzerinde ortaklaşa hazırlamış olduğu “Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli Projesi” ni 2013 yılı Mayıs ayında açıklanan  ve onaylanan Avrupa Birliği Hibe Projesi desteği ile hayata geçirecek. 2 yıl sürecek olan Proje ile Ergene Havzası üzerinde delta ve lagün gibi kıyı alanları ile bu alanlara ait sulak alanlar için bir entegre arazi kullanımı yönetim modeli oluşturulması (Integrated Land –use Management Modelling of Black Sea Estuaries) amaçlanıyor. 

 

PROJE KAPSAMINDA ERGENE HAZVASI İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN EĞİTİM PROGRAMINA VE OYUNLARINA

AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYARAK ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ

 TÜBİTAK-MAM’ın gerçekleştirdiği Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri için Ekosistem Bilinçlendirme Programı hazırlanmıştır.

Programda; Ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditler, Eğitim ve etkinliklerle gelecek kuşakları bilgilendirme yöntemleri, Karadeniz’i korumak ve kirlenmesini engelleme yöntemleri, Karadeniz’in önemi ve tarihçesi yer almaktadır.

Eğitim setlerine aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

Ekosistem Bilinçlendirme Programı Ortaokul Eğitimi

Ekosistem Bilinçlendirme Programı Lise Eğitimi

 

TÜBİTAK Projeri Bilgileri

Cocuklar _icin_Karadeniz_Brosuru

Cocuklar_icin_Ekosistem_Bilinclendirme _Programi_Etkinlikleri_Raporu

Cocuklarin_Karadeniz_Ekosistemi_Konusunda_bilinclendirilmesi_calismalari_Albumu

HBS_Projesi_Brosuru

HBS_Projesi_cıktıları_Kitapcigi_ing

HBS_Projesi_Haber_Bulteni_I

HBS_Projesi_Haber_Bulteni_II

HOT_BLACK_SEA_projesi_Ozeti_mam_web

HotBlackSeaPoster_TR

II_Paydaş_Toplantısı_29_Eylül_2015_02_Ekim_2015_Burgaz_Bulgaristan

Program_Kapanıs_Etkinligi_16_Ekim_2015_Gulsum_Sami_Kefeli_Ortaokulu_Samsun

Sicak_Noktalarin_Belirlenmesi_Egitimi_4_7 _Ağustos_2015_Batum_Gurcistan

Ulusal_Paydas_Toplantisi_26_Temmuz_2013_Ankara

Yatırımların_Planlanmasi_Egitimi_28_29_Kasim_2013_istanbul

 

 

MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle

TURMEPA’dan Çanakkale Boğazı’na mavi nefes!

 

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA bu kez Mitsui &Co., Ltd. hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle Çanakkale Boğazı için harekete geçiyor. Çanakkale Boğazı’nın özellikle insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalığı artırmak için geliştirilen proje; Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde 2018'e kadar devam edecek.

 

 

 

Çanakkale’de Türk Boğazlar Sistemi’nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan “Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım” projesi, Ocak 2016 – Mart 2018 tarihleri arasında yürütülecek.

Daha Fazla Bilgi İçin:

http://www.canakkaledenizasiklari.com

Denizi Yaşatma Kılavuzu "Karadeniz"

                 English

 

                Georgian

 

                   Ukranian

                   Romanian

 

  

MAVİ KUŞAK HAREKETİ - İSTANBUL BOĞAZI PROJESİ 

Öğrencilerde denizler ile yaşam arasındaki bilinci ve farkındalığını arttırmak amacıyla bir bu proje kapsamında, 1-4.Sınıflar, 5-8,Sınıflar, 9-12,Sınıflar için bir eğitim kampanyası planlanmış ve eğitim setleri hazırlanmıştır.

MAVİ KUŞAK HAREKETİ EĞİTİMLERİMİZE ULAŞIN 

 • 1-4. Sınıflar Çizgi Video Eğitim Filmi

 

 

 

Bu planlama aşağıdaki ekip tarafından 2014 yılında tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Eğitsel İçerik Takımı

 • Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN - Eğitsel İçerik ve Program Geliştirme Koordinatörü / Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU- Eğitsel İçerik ve Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü / Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.DoçDr.Hatice KUMANDAŞ - Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı / Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Uzman Özge ALTINTAŞ  - Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı  / Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Öğretmen Merve ARI - Eğitsel İçerik ve Öğretim Süreçleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmeni / Özel Açı Okulları

Öğretim Materyali Geliştirme Takımı

 • Mustafa AÇIKGÖZ - Öğretim Materyali Geliştirme Koordinatörü / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Özlem OCAK - Editör / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Bulut EMEKTAR - Yönetmen / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Ozan KÜÇUKUSTA - Sanat Yönetmeni / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Cengizhan TOPRAKSOY - Görsel Efekt ve Kurgu / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Fatma ERTÜRK - Player Geliştirme / İmpark Eğitim Bilişim Limited Şirketi
 • Müzik - Dexter Britain

İletişim ve Teknik Destek Takımı

 • Mine GÖKNAR - Eğitim ve Gönüllü Departmanı, Genel Müdür Yardımcısı / DenizTemiz/TURMEPA Derneği
 • Belgin ERGÜL - Eğitim ve Gönüllü Departmanı, Yönetmen / DenizTemiz/TURMEPA Derneği
 • Çağıl YETİM - Eğitim ve Gönüllü Departmanı, Proje Asistanı / DenizTemiz/TURMEPA Derneği
 • Özge ÖNEY - Eğitim ve Gönüllü Departmanı,Proje Asistanı / DenizTemiz/TURMEPA Derneği
 • Melike KAPTAN - Eğitim ve Gönüllü Departmanı,Proje Asistanı / DenizTemiz/TURMEPA Derneği

Akademik İçerik Destek Takımı

 • Prof.Dr.Ahmet KIDEYŞ - Araştırma ve Akademik İçerik Destek / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Uzman Ayşe Gazihan AKOĞLU - Araştırma ve Akademik İçerik Destek / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • İlayda Destan ÖZTÜRK - Araştırma ve Akademik İçerik Destek / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü

Seslendirme Ekibi/ Mavi Kuşak Gönüllüleri

 • Alp PAZARLI
 • Burcu ESMERSOY
 • Bünyamin SÜRMELİ
 • Candan ERÇETİN
 • Nil ÖZALP
 • Oytun PAZARLI
 • Yekta KOPAN 

Bu kampanyada kullanılacak eğitim materyalinin tasarımı ve geliştirilme süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Yaşamın farklı dönemlerinde bireyin çevre ile etkileşimde bulunabilmesi için gereken en temel unsur, farkındalığının olmasıdır. Herhangi bir konuda bireyin ya da toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek, bir anlamda bireyin veya toplumun tutumlarına, davranışlarına ve inançlarına şekil vermek demektir. Farkındalık düzeyini arttırmada amaç bilgilendirme aracılığıyla toplumun tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını tanımlanmış amaçlara ulaşma yönünde olumlu bir biçimde etkilemektir. Burada tanımlanmış amaçlar, halk sağlığını korumak, okuryazarlığı artırmak ya da bu çalışmada olduğu gibi deniz ve ekosistem bilincini geliştirmektir.  

Belli bir konuda farkındalık artırmaya yöelik bir kampanyada uyaranlar bireylerde düşünme sürecini harekete geçirecek şekilde sunulmalıdır. Bu nedenle bu kampanyada benimsenen yaklaşım, öğrencilere deniz, ekosistem ve İstanbul Boğazı ile ilgili doğrudan bilgi sunmak yerine, neden denizlerin korunması gerektiği, konunun önemi ve konu ile ilgili neler yapılabileceği üzerinde düşünmelerini sağlamak, böylece genelde deniz ve eko sistem özelde ise İstanbul Boğazı’nın sürdürülebilir biçimde korunması bilincinin artmasına yardımcı olmaktır.

Bu projede ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen kampanyada; probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, lise öğrencilerine yönelik probleme ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmıştır.İlköğretim öğrencilerinde ise öykü tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır.

Öykü tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrenenlerin öğrendikleri yeni bilgilerin önceki bilgileri ve tecrübeleri tarafından yönlendirildiği ve bunun üzerine öğrencilerin kendi anlamalarını çeşitli aktiviteler ve çalışmalarla inşa ettiği teorisine dayanmaktadır. Öykü tabanlı öğrenme yöntemi öğrenme sürecinde, öğrencinin aktif katılımının sağlandığı bir ortam yaratılarak öğrenmenin kalıcı olması hedeflenmektedir. Bu yöntemde öğretmen öykünün bölümlerini belirlemekte öğrenci ise öyküyü geliştirmektedir. Buradaki amaç öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için müfredata ait içerik ve beceriler üzerinde alıştırma yapmaktır.  Öykü tabanlı öğrenme yöntemi, bilgi ve becerilerin yanında, duygular ve tutumlarla da ilgilidir.

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında öğrenciler gerçek yaşam problemleri ile karşılaşırlar ve bu problemlere çözüm bulmak amacıyla işbirliği içinde çalışırlar. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, bireylerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarına ve çalışmalarını kendi kendilerine yönlendirmelerine olanak sağlaması nedeniyle öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasına yol açmaktadır.

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ise öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşime araştırma ve inceleme boyutunu eklemiştir. Bu stratejiyi kullanan öğretenler ise konuyu derinlemesine bir kapsamla sunarak öğrencinin kestirim gücünü arttırmak ve bu gücü test ederek konu ile ilgili ilke kuralları kazandırmaktır. Öğrenme sürecinde karşılıklı anla(ş)maya dayalı bir iletişimden öte, öğreticinin öğreneni istenilen duruma getirmeyi hedefleyen bir iletişim ortamı söz konusudur.

KADEMELER - KULLANILAN YÖNTEM ve SET İÇERİĞİ 

 • 1-4.Sınıf - Çizgi Video Eğitimi -  Sesli Aktarım / Öğretmen Kılavuzu / Ölçme ve Değerlendirme Testleri
 • 5-8.Sınıf - Video Anlatımlı Eğitim - Sesli Aktarım / Öğretmen Kılavuzu / Ölçme ve Değerlendirme Testleri
 • 9-12.Sınıf - Video Anlatımlı Eğitim - Sesli Aktarım / Öğretmen Kılavuzu / Ölçme ve Değerlendirme Testleri

Yukarıda açıklanan öğrenme süreci çeşitli aşamalar içermektedir. Bu süreçte öğrencilere rehberlik edebilmek için "kapı aralayıcı yedi soru" belirlenmiştir. Bu soruların her biri aslında sürecin belli bir aşamasına karşılık gelmektedir. Farkındalık arttırma ve sosyal değişim için kullanılan bu yaklaşıma “Yedi Kapı” adı verilmektedir[1]


[1] Sayers, R. (2006). Principles of awareness-raising: Information literacy, a case study. Bangkok: UNESCO Bangkok.   

 

Eğitim setinde Sosyal Değişim sağlayabilmek için kullanılan yedi kapı şu şekilde sıralanmıştır:

SOSYAL DEĞİŞİME AÇILAN YEDİ KAPI

 1. Bilme: Değişimin ilk adımı. İnsanlar bir problemin olduğunu bilmelidir.
 2. İstek: Kendini farklı bir gelecekte hayal etme. Değişim hayal gücünü gerektirir. İnsanların kendileri için istediği ve farklı bir kültürü hayallerinde canlandırabilmeleri gerekir.
 3. Beceriler: Ne yapacağını bilme. İnsanlar amaçlarına ulaşabilmek için yapılacaklar ya da yapılması gerekenler hakkında plan yapabilmelidir. Bu yapılacaklar için gerekli alt yapıya sahip olduklarının farkında olmalıdırlar.
 4. İyimserlik: Kendine güven. İnsanlar başarıya ulaşabileceklerine inanmalıdırlar.
 5. Donanım: Dışarıdan yardım alma. İnsanlar yapacakları işlerin alt yapısı için kaynak ve donanıma ihtiyaç duyarlar. Bu kaynak ve donanımı nasıl sağlayacakları hakkında bilgi edinmelidirler.
 6. Uyarıcı: Eylemi başlatan zorlayıcı bir uyaran. Zaman zaman insanların kontrolleri dışında gerçekleşen olaylar ve durumlar farkındalığı arttırmak ve eyleme geçmek ya da eylemi devam ettirmek için bir uyaran olabilir.
 7. Pekiştirme: Mesajları pekiştiren düzenli iletişimler. Etkili bir sosyal değişimde pekiştireçlerin kullanılması olumlu dönüşlerin kullanılması farkındalığın arttırılması için etkili olacaktır. 

EĞİTİM SETLERİ KONU BAŞLIKLARI

 • Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı Hakkında
 • Kirlilik, Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Boğaz’da yaşayan canlı türleri
 • Yaşanan değişimler ve tehdit eden faktörler
 • Bugüne kadar yapılanlar
 • Çözüm yolları ve öneriler
 • Alanda hizmet veren resmi kurum ve STK’lar

 

SEN ÖĞRET, BEN KORURUM ÖĞRETMENİM !

 

 

DENİZ EĞİTİM ATÖLYESİ

Amacı : 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilere seviyelerine uygun olarak suyun ve denizlerin önemi, kirliliği, kirlilikten korunması ve denizlerdeki yaşam alanlarıyla ilgili farkındalık  oluşturmak   ve  buna bağlı  olarak  denizi  sevme  ve  koruma  duygusu  kazandırmaktır. 

Eğitim Konuları :

 • Atıkların gözlemlenmesi ve deniz yaşamına etkileri,
 • Deniz canlılarının önemi,
 • Suyun önemi, su döngüsünde denizin önemi,
 • Uygulamalı çevre deneyleri.

 

DENİZ EĞİTİM ATÖLYESİ EĞİTİMLERİMİZE ULAŞIN 

    

Hedef Grup : MEB’e bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler eğitimin hedef grubunu oluşturmaktadır.

Eğitim Materyalleri :

Öğretmen El Kitabı ve CD’si
Eğitim Sunumları

 • 1. 2. 3. ve 4. Sınıf Yaşam Döngüsü
 • 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Atıklar ve Deniz Yaşamı

Atık Materyaller
Fotoğraf ve Görsel Materyaller
Boya Kalemleri
Renkli Kâğıt ve Kartonlar
Çeşitli Kırtasiye Malzemeleri
Balon, Top, İp  
Eğitici Eğitimi Sunumu

 
Eğitim Seti Ekibi
 • Esra Düzgün Baytekin / Etkinlik Yazarı Eğitimci
 • Rukiye Ulusan /İllüstratör
 
Danışmanlar
 • F. Mine Göknar /Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Eğitim ve Gönüllü Bölümü - Genel Müdür Yardımcısı
 • Ersin Özer /DenizTemiz Derneği/TURMEPA Eğitmen
 • Gülden Temel Erdönmez /Biyolog DenizTemiz Derneği/TURMEPA Eğitmen
 • Serdar Uzar /Uzman Biyolog Celal Bayar Üniversitesi
 • Aslin Karanfil /Çevre Yüksek Mühendisi Deniz Temiz Derneği/TURMEPA-Koruma Bölümü Proje Koordinatörü
 
Destek Verenler
 • Belgin Ergül /Orman Mühendisi -Deniz Temiz Derneği / TURMEPA /Eğitim ve Gönüllü Bölümü – Yönetmen
 • Özlem Sabuncuoğlu/ Fen ve Teknoloji Öğretmeni -Milli Eğitim Bakanlığı

 

SEN ÖĞRET, BEN KORURUM ÖĞRETMENİM !

  
 
SINIRSIZ MAVİ PROJESİ
 
Amacı                     : 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilere seviyelerine uygun olarak insan ve deniz ilişkisinin sürdürülebilir olmasını öğretmek, su ve deniz kirliliği ile kirliliğin önlenmesi konusunda bilinçlenmelerini ve duyarlılık kazanmalarını sağlamaktır.
 
Eğitim Konuları     :
 

· Denizin yaşam içindeki önemi,
· Denizsel biyolojik çeşitlilik,
· Deniz kirliliğinin nedenleri,
· Çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve eylem planları.

Hedef Grup               : MEB’e bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler eğitimin hedef grubunu oluşturmaktadır.

SINIRSIZ MAVİ EĞİTİMLERİMİZE ULAŞIN


Eğitim Materyalleri    :

1.Sınıf Öğretmen El Kitabı
2-3.Sınıf Öğretmen El Kitabı
4-5.Sınıf Öğretmen El Kitabı
6-7-8.Sınıf Öğretmen El Kitabı ve CD’si
9-10-11-12.Sınıf Öğretmen El Kitabı ve CD’si
6-7-8.Sınıf Öğrenci El Kitapları
9-10.11-12.Sınıf Ölçme ve Değerlendirme
6-8 ve 9-12 Ön Test ve Son Test /Cevap Anahtarı


Eğitim Seti Ekibi 

 • Prof.Dr.Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Öğr.Gör.Hüseyin ÇAKIR - Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
 • Uzm.Öğretmen Sezgin İNAL - MEB Sınıf Öğretmeni
 • Biyolog Sibel Canan KUTLU - Biyoloji Öğretmeni 

SEN ÖĞRET, BEN KORURUM ÖĞRETMENİM !

 

SUALTI ATIK SERGİSİ ve EĞİTİM ATÖLYESİ

Sualtı Atık Sergimiz ve Eğitim Atölyemize katılmak için tek yapmanız gereken Sualtı Atık Sergisi Başvuru Formu'nu doldurmaktır.

Sergi ve AtölyeninTanımı :

DenizTemiz Derneği/TURMEPA denizlerin korunması yönünde başlattığı eğitim hareketlerinde benimsediği öncelikli adımlarında Üniversiteli gençleri kazanarak, gençlerin gücü ile ilköğretim öğrencilerine ulaşmayı ilke edinmiştir. Böylelikle önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'ye yayılarak geleceğimizin en önemli çevre sorunlarından biri olan denizlerin korunması konusunda ki öncülüğünü sürdürecektir.

Bunun yanı sıra DenizTemiz Derneği/TURMEPA Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Atık Sergisi'ne sahiptir. Deniz altından çıkarılan atıklardan oluşturulan sergi Rahmi Koç Müzesi ve DenizTemiz Derneği / TURMEPA bahçesinde sergilenmektedir.

Bu kapsamda TURMEPA, her yıl bir SUALTI ATIK SERGİSİ ve EĞİTİM ATÖLYESİ düzenlemektedir. Proje kapsamında 4+4+4 kapsamındaki Temel Eğitim Öğretim Okullarından ( İlköğretim ), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Yetiştirme Yurtları vb. kurumlardan, deniz izcilerinden, çeşitli kulüp ve sivil toplum örgütlerinin yaz okullarından çocuklarımızın TURMEPA bahçesinde bir günlük bir eğitim atölyesine katılımları sağlanmaktadır.

6-14 yaşları arasında yaklaşık 3000 çocuğu, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları arasında TURMEPA Bahçesinde bir günlük bir eğitim atölyesine katılacakları etkinliğin gönüllü desteği derneğimizin gönüllüleri vasıtası ile oluşturulmaktadır.

Ayrıca eğitim atölyesi kapsamında her hafta Cuma günü yerel yöneticiler, yazarlar ve denizle ilgili kişi ve kurumlar bir söyleşi kapsamında atölye çalışmalarına katılır.

Amacımız_:

 • Ülkemizin geleceği çocuklarımıza bugünden denizlerin ve kıyıların korunması ve önemi konusunda farkındalık yaratmak ve kıyıların kirlenmesini önlemek, deniz sevgisini kazandırmak, denizin yaşayan bir sistem, döngü, organizma olduğu konusunda farkındalık yaratmak.
 • Tüm katılımcıları, nesli tükenen balık türleri ve balıkçılık ile doğru avlanma hakkında bilgilendirmek.
 • Yaz Okulu kapsamında imkanları kısıtlı çocukların daha eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerine fırsat tanımak.
 • Çocuklarımızın yaz döneminde denizlerin korunmasına yönelik bilinçlerinin ve farkındalıklarının artmasına olanak sağlayacak etkinlikler sunabilmek.
 • Gençlerin denizlere karşı duyarlı aktif sorumlu yurttaşlar olmasına katkı sağlamak ve bu amaçta eğitim gönüllüsü olmalarına fırsat tanımak.
 • Yazılı ve görsel basında yer alacak haberler ile bu tarz Deniz Eğitim Atölyelerine ilgi çekmek ve yaygınlaşmasına olanak sağlamak.

Hedef Kitlemiz :

 • Projemizin birincil hedef kitlesi Mavi Kuşak Hareketi Projesi'ne katılacak 3.000 çocuk ve arkadaşlarıdır.
 • İkincil hedef kitlemizi projede gönüllülük yapacak gençlerimiz ve onların çevreleri teşkil etmektedir.
 • Üçüncül hedef kitlemiz ise destekleyici firmamız vasıtası ile projeden haberdar olacak ve farkındalık yaratabileceğimiz geniş kitlelerdir.

Uygulama Sürecimiz_:

Projemiz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecektir. Projemiz kapsamında 4+4+4 kapsamındaki Temel Eğitim Öğretim Okullarından ( İlköğretim ), Çocuk Esirgeme Kurumu vb. kurumlardan, deniz izcilerinden, çeşitli kulüp ve sivil toplum örgütlerinin yaz okullarından çocuklarımızın TURMEPA bahçesinde bir günlük bir eğitim atölyesine katılımları öngörülmektedir.

Proje süresince her etkinlik gününde farklı bir çocuk grubu TURMEPA bahçesine gelecek ve farklı atölye çalışmaları ve birbirinden renkli istasyonlarda eğitim olanaklarına kavuşmaktadır.  

Galeriyi ziyarete gelen çocuklar, denize atılan atıkları görmelerinin yanı sıra, eğitici ve eğlenceli  eğitim alacaklardır. 

Oyunlar, sunumlar, aktiviteler, sanatsal faaliyetlerle zenginleştirilen atölye eğitim içeriği çocuklarımıza denizlerle bütünleşeceği keyifli bir gün yaşama olanağı sağlayacaktır. Konularına göre farklı atölye çalışmaları, çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyacak eğitim modelleri ve sosyal etkinlikler atölyenin içeriğini şekillendirecektir.

Çocuklar   eğitim   süresince   gönüllüler   gözetiminde   ve   kolaylaştırıcılığında   bu çalışmaları gerçekleştirecektir.

Eğitim Atölyesi sonunda çocuklarda deniz ve kıyıların korunması ve geniş kitlelerin bu konuya dikkatinin çekilmesi konusunda farkındalık yaratılacağı ve denizler üzerine bir bilinç oluşturulacağı düşünülmektedir.

Ziyaret Bilgileri_:

 • Günde ortalama 60 çocuğun ziyareti ve eğitimi hedeflenmektedir.
 • Ziyaret eğitim programı toplamı 90 dk.’dır.
 • Program 6-14 yaş grubu tüm çocuklara açıktır.
 • Randevu alınması gereklidir.
 • Katılım ücretsizdir.

 

DENİZLER YAŞASIN DİYE !