DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 20 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi. 

Kurulduğunda 29 üyesi olan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, bugün; 350’yi aşkın tüzel olmak üzere 1000’e yakın üyesi, Hopa’dan İskenderun'a kadar uzanan 8.333 km'lik kıyı şeridinde şube ve çok sayıda gönüllüleriyle denizleri yaşatma çabasını sürdürüyor. 

1995 yılında yayınladığı "Denizleri Koruma Deklerasyonu", IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS ve IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteklerini alan TURMEPA, 19 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. 

 

HEDEFİMİZ

Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen TURMEPA,  ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren lider sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ve hem sualtı hem su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

MİSYON & VİZYON
•    Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek.
•    Kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak.
•    Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak.

 

www.turmepa.org.tr