Online Gönüllü Formu

Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Orta    İyi    Çok iyi   
Tv
Gazete
Radyo
Dergi
Arkadaş
İnternet
Afiş
Tanıdık
Diğer
Eğitim Gönüllüsü
Etkinlik Gönüllüsü
Savunuculuk ve Proje Gönüllüsü
Teknoloji Gönüllüsü
Sosyal Medya ve İletişim Gönüllüsü
Kaynak ve Fon Yaratma Gönüllüsü
Ofis Gönüllüsü
Ar-Ge Gönüllüsü
Üniversite Deniz Elçileri Programı Gönüllüsü
Gönüllü Objektif

Savunuculuk-Koruma Gönüllüsü: TURMEPA Koruma Projeleri’ne destek verir. Koruma Projelerinden bazıları: Acil Mavi Hattı (444 67 67) ve Atık Alım Tekneleri

Teknoloji: Ofis içerisinde bulunan teknoloji aletlerinin bakım ve geliştirilmesi konusunda yardımcı olur. Ayrıca yazılım çalışmalarının yürütülmesinde destek olur.

Sosyal Medya-İletişim: Medya / Sosyal Medya çalışmalarını yürütür. Eğitim organizasyonlarını gerçekleştirir.

Kaynak Fon ve Üyelik Geliştirme: Hibe ve fon başvurularında yardımcı olur. Üyelik kazanımında ve üyelerin bilgilendirilmelerinde yardımcı olur.

Ofis: TURMEPA ofisindeki çalışmalara yardımcı olur.

Ar-Ge: Yeni fikirler geliştirerek, araştırma-geliştirme çalışmalarını sağlar.

Gönüllü Objektif: TURMEPA’nın gerçekleştirdiği etkinliklerde profesyonel makina ile fotoğraf çekimini gerçekleştirir.

Deniz Elçisi: Üniversite ve Liselerde kurulan Deniz Elçileri Topluluğu’nun üyesi ve yürütücüsü olmak isteyen gönüllüdür.